Polityka prywatności

 

Sklep Internetowy www.bobo-mania.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

 

  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Firma Handlowa SEMMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k., ulica Christo Botewa 2B, 30-798 Kraków, nazywana w dalszej części polityki Usługodawcą.

  2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

  1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 

  • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

  • Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres admin@bobo-mania.pl.

  • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 

  1. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczenia i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 

  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosowanej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

  • Utrwalanie, zabezpieczenie i udostępnianie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przekazanej Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

  • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z konwersji rozszerzonych wykorzystywanych przez Google. Przesyłają one zaszyfrowane dane klientów do systemu: adres e-mail oraz numer telefonu. Dane nie są dla nikogo widoczne, a w bazie są przechowywane w postaci zaszyfrowanej.

Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie analizy efektywności działań marketingowych, odbywa się tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych Użytkownika.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl